Alakulás, célok, küldetés

Az Alföld Szakképző Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2008. évben alakult. Létrehozásának célja: a társaság tevékenységi területén elősegíteni a munkaerő-piac igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását. A Társaság részt vesz az iskolarendszeren kívüli szakképzés, valamint felnőttképzés szervezésében. A Társaság célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt szakképzés-fejlesztési irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás presztízsének növelése. A Társaság elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását. A Társaság a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.


Főbb szervezeti változások

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.


Tevékenységi kör

    
A Társaság közhasznú főtevékenysége:
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység

A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei:
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
85.20 Alapfokú oktatás
85.31 Általános középfokú oktatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
   
A Társaság általános közhasznú, közszolgáltató tevékenységei:
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
85.51 Sport, Szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatási kiegészítő tevékenység

A Társaság kiegészítő jelleggel (közhasznú feladatok elősegítése érdekében) folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységei:
55.90 Egyéb szálláshely szolgáltatás
56.10 Éttermi mozgó vendéglátás
56.21 Rendezvényi étkeztetés
56.26 Egyéb vendéglátás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
62.02 Információtechnológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozási szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
70.21 PR kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás


Tulajdonosok

  • Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (53,8 %)
  • Balmazújváros Város Önkormányzata (7,7 %)
  • Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (7,7 %)
  • Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú KFT (7,7 %)
  • Magyar Állam (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt) (7,7 %)
  • Biharkeresztes Város Önkormányzata (7,7 %)

  • Derecske Város Önkormányzata (7,7 %)

Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-000718/2014Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése