TIOP-3.1.1-09/1-2009 hírek

Szakképzés és felnőttképzés egy helyen Debrecenben: Fokos utcai képzőközpont

A TIOP-3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében megvalósult Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A beruházás átadása 2012. szeptember 20. napján megtörtént. Az átadás után szeptember végéig sor kerül a projekt lezárására.

2012. október hónapban az eredeti ütemezés, és tervek szerint a képzőhely minden funkciója használatbavételre kerül, a szakképzés, felnőttképzés, és egyéb tanfolyamok résztvevői a korszerű intézmény minden funkcióját használhatják már, elősegítve a professzionális képzéseket.

Mivel az elmúlt évtizedekben az oktatási rendszer átalakulása miatt a szakképző intézetek képzése egyre kevésbé felelt meg a jelenkor által támasztott követelményeknek, emiatt a frissen végzett szakemberek elhelyezkedése, érvényesülése problémát jelentett, amelyet a vonatkozó pályakezdési statisztikák is alátámasztanak. A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek előmozdítása a nemzetgazdaság egyik legfontosabb kérdése. Az ismert, és valós probléma megoldásának az egyik legfontosabb tényezője az olyan képzések rendelkezésre állása, és képzőhelyek kialakítása, mint az átadott Fokos utcai képzőhely.

A szakképző iskolák, képzőhelyek elavult infrastrukturális háttere, a képzést támogató eszközök korszerűtlensége sok esetben akadálya a korszerű oktatásnak. Az Alföld TISZK, mint Kedvezményezett által megvalósított fejlesztés több szempontból is iránymutató.

A kialakított képzőhely napjaink, és várhatóan a közeljövő képzési igényeinek is megfelel, párhuzamosan a felnőttképzési igényeket is szolgálja, valamint a Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) működési megfelelősségét igazolandó a projekt megvalósításához szükséges önerőt az Alföld TISZK saját forrásokból biztosította.

A TIOP-3.1.1-09/1-2009-0003 pályázat keretében a Debrecen, Fokos u. 12. alatt 2480 m2 pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely, illetve multifunkciós közösségi tér került kialakításra.

A projekt bekerülési költsége: 999 821 990 Ft volt, melyből az elnyert pályázati összeg 899 839 710 Ft.

mo_megujul

Csúcstechnológia alkalmazása a képzésben

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében megvalósult Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A beruházás átadása 2012. szeptember 20. napján megtörtént. Az átadás után szeptember végéig sor kerül a projekt lezárására.

Az elmúlt évtizedekben az oktatási rendszer átalakulása miatt a szakképző intézetek képzése egyre kevésbé felelt meg a jelenkor által támasztott követelményeknek, emiatt a frissen végzett szakemberek elhelyezkedése, érvényesülése problémát jelentett, amelyet a vonatkozó pályakezdési statisztikák is alátámasztanak.

A meglévő szakképzési intézmények infrastrukturális feltételei sok esetben nem alkalmasak a korszerű oktatási igények kielégítésére, emiatt született még 2009- ben a döntés, hogy az Alföld TISZK egy, a szakképzési igényeket messzemenően figyelembe vevő, integrált, a nemzetgazdaság által a szakképzéssel szemben támasztott legmodernebb követelményeket kielégítő oktatási központot hozzon létre, a lehető legszélesebb szakmai, partneri együttműködésre alapozva.

A program keretein belül megvalósult fejlesztések eredményeként a jelenkor szakmai, műszaki követelményeinek megfelelő, piacképes tudással rendelkező szakképzés valósítható meg, amely kiemelten alkalmas eszköz a hátrányos regionális helyzet javításához. A program eredményeképpen az Alföld TISZK szakképzési lehetőségei csúcstechnológiával felszerelt, magas eszközkihasználtságot biztosító intézményi háttérrel bővültek.

A TIOP-3.1.1-09/1-2009-0003 pályázat keretében a Debrecen, Fokos u. 12. alatt 2480 m2 pályázati célokhoz illeszkedő gyakorlati képzést támogató oktatási hely, illetve multifunkciós közösségi tér került kialakításra.

A projekt bekerülési költsége: 999 821 990 Ft volt, melyből az elnyert pályázati összeg 899 839 710 Ft.

mo_megujul

Kósa Lajos - Debrecen MJV polgármestere - vágta át a szalagot

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében megvalósult Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A beruházás átadása 2012. szeptember 20. napján megtörtént.

Az ünnepélyes átadáson Kósa Lajos, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere kiemelte, hogy az ország talán legmodernebb, egyedülállóan innovatív képzőhelye valósult meg. Kósa Lajos külön kiemelte, hogy a szakképzési rendszerben az elmúlt évtizedekben tapasztalt, korszerűtlen háttér miatti lemaradás, nem mindig piacképes képzés a Fokos utcai képzőhely átadásával már a múlté.

A felújítás során Debrecen egyik régi, napjainkra nagyon leromlott állapotú iskolájának a felújítására került sor.

Kósa Lajos nyitóbeszédében elmondta, hogy korábban már az épület lebontását tervezték, de a rendelkezésre álló TIOP program lehetőséget kínált arra, hogy a meglévő épületet felújítva, bővítve létrehozzák a régió legmodernebb képzőhelyét. Így a most átadásra került projekt ideális példája a meglévő ingatlanokkal történő hasznos, és tervszerű gazdálkodásnak.

A megnyitóbeszédek sorában Hajnal János, az Alföld TISZK ügyvezetője a megvalósult oktatási intézmény korszakos jelentőségét hangsúlyozva, az információs technológia fejlődési sebességét érzékeltetve mutatta be, hogy a képzőhely által nyújtott informatikai háttér, és képzési lehetőségek valóban egyedülálló lehetőségeket nyitnak meg a diákok számára.

Az átadási ünnepségen elhangzott, hogy az átadásra került intézménynek a régióra gyakorolt előnyös gazdasági hatása is jelentkezni fog, mivel az itt képesítést szerző diákok a versenyszférában előnyös pozícióból választhatnak munkalehetőséget, ami a munkaadói oldal szempontjából is javítja a versenyképességet.

Az átadott képzőhelyen a vendéglátó ipari oktatással kapcsolatos ismeretek oktatása is a legmodernebb technikai háttér felhasználásával történik, mindenben megfelelve napjaink követelményeinek.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. Az átadási ünnepségen a sajtó megjelent képviselőinek kérdésére válaszolva Kósa Lajos kiemelte, hogy a projekt megvalósításához szükséges önerőt az Alföld Szakképző Kiemelkedően Közhasznú Kft, mint Kedvezményezett saját gazdálkodásából biztosította.

mo_megujul

Fokos utcai képzőhely: ünnepélyesen átadva

regi-uj

A TIOP- 3.1.1-09/1-2009-003 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében megvalósult Debrecenben a Fokos utcai központi képzőhely felújítása. A beruházás átadása 2012. szeptember 20. napján megtörtént.

Az ünnepélyes átadáson Kósa Lajos, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere kiemelte, hogy az ország talán legmodernebb, egyedülállóan innovatív képzőhelye valósult meg. Kósa Lajos külön kiemelte, hogy a szakképzési rendszerben az elmúlt évtizedekben tapasztalt, korszerűtlen háttér miatti lemaradás, nem mindig piacképes képzés a Fokos utcai képzőhely átadásával már a múlté.

A megnyitóbeszédek sorában Hajnal János, az Alföld TISZK ügyvezetője a megvalósult oktatási intézmény korszakos jelentőségét hangsúlyozva, az információs technológia fejlődési sebességét érzékeltetve mutatta be, hogy a képzőhely által nyújtott informatikai háttér, és képzési lehetőségek valóban egyedülálló lehetőségeket nyitnak meg a diákok számára.

Az átadási ünnepségen elhangzott, hogy az átadásra került intézménynek a régióra gyakorolt előnyös gazdasági hatása is jelentkezni fog, mivel az itt képesítést szerző diákok a versenyszférában előnyös pozícióból választhatnak munkalehetőséget, ami a munkaadói oldal szempontjából is javítja a versenyképességet.

A beruházás során a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos széleskörű ismeretanyag átadását teljes gyakorlati háttérrel, napjaink piacvezető technológiai rendszereinek a bemutatásával valósítják meg. Innovatív módon az iskola épülete, és udvara is a szakképzés szolgálatába állt, mivel a napelemes, napkollektoros fűtési rendszerek az épület tetőszerkezetén, a szélenergiát hasznosító szélkerék az udvaron, a geotermikus energiát hasznosító rendszerek pedig az udvar terepszintje alatt kerültek elhelyezésre.

A program az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg, a projekt teljes költsége 999.821.990 forint. Az átadási ünnepségen a sajtó megjelent képviselőinek kérdésére válaszolva Kósa Lajos kiemelte, hogy a projekt megvalósításához szükséges önerőt az Alföld Szakképző Kiemelkedően Közhasznú Kft, mint Kedvezményezett saját gazdálkodásából biztosította.

mo_megujul

További cikkeink...

1. oldal / 3

Első
Előző
1

Széchenyi 2020

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_esza

Kapcsolat

Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft.

4030 Debrecen, Fokos u. 12.
Tel.: (+3652) 437-311 • Fax: (+3652) 436-243
Email: info@alfoldszakkepzo.hu


Alföld Szakképző Nonprofit KK Kft. nagyobb térképen való megjelenítése